Pensjonistlønn – sykepleierpensjonsloven

Av NSF, 05.07.2016

Stortinget har vedtatt endringen i Sykepleierpensjonsloven § 3. Lovendringen trer i kraft 1 juli 2016.

 

Lovendringen, som vi tidligere har omtalt på hjemmesiden, innebærer at sykepleiere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår, unntas fra loven og meldes ikke inn igjen i pensjonsordningen. I tillegg unntas sykepleier som har en arbeidstid på mindre enn 20% av full stilling.

Dette ble vedtatt tidligere og gjelder fra 1 april 2016. NSF har fremmet  krav om pensjonistavlønning for sykepleiere i sykehusene. Dette kravet ble nylig avslått i forhandlingene med Spekter.

Vi har tariffavtale om pensjonistavlønning med KS, Spekter (helseforetakene) Virke, Kirkens arbeidsgiverforening og Staten.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for saken.