Vanlige spørsmål om lønn

Av NSF

Lurer du på hva du skal ha i lønn når du som sykepleierstudent jobber innenfor helsevesenet? Vi har laget en liten oversikt over det du bør vite før du begynner å forhandle.

 

Hva har jeg krav på i lønn?

Når vi snakker om krav til lønn, må vi være klar over at et krav alltid er knyttet opp til en bestemmelse som gir en rettighet. Vanligst er det å finne disse rettighetene om lønn i tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet. For sykepleierstudenter finnes det ingen tariffestede lønnsbestemmelser på landsbasis. Sykepleierstudenter er heller ikke en stillingskode i lønnssystemene, derfor er det vanlig at sykepleierstudenter plasseres som pleieassistenter. Det er vanlig at sykepleierstudenter får andre oppgaver enn ufaglærte. Det er opp til arbeidsgiver å lage lokale bestemmelser som regulerer lønna til sykepleierstudenter,  og det vanlige er å differensiere lønna i forhold til studieprogresjonen. Det riktige er at du får en lønn som står i forhold til den jobben du utfører. Dersom for eksempel en avgansstudent  utfører en jobb som er tett opptil hva sykepleieren gjør, er det rimelig å forlange at dette avspeiles i lønna.

Du har med andre ord krav på den lønna du har akseptert når du takket ja til arbeidkontrakten. Din leder vil kunne svare på om din kommune har spesielle lønnsordninger for sykepleierstudenter, og du har ansvar for å informere om hvor langt du har kommet i studiet.

Hvem bestemmer hva jeg skal ha i lønn?

Lønna til studenter bør fastsettes ved at man kommer til enighet i forbindelse med ansettelse. Noen arbeidsgivere har laget interne bestemmelser for hvordan de lønner i forhold til studieprogresjon. Du står fritt til å akseptere dette eller å velge en annen arbeidsgiver som gir bedre vilkår. NSF Student oppfordrer deg til å være aktiv pådriver for å øke din egen lønn allerede under studietiden. Dette danner utgangspunktet for fremtidig lønn. Studentene er uunnværlige for helsetjenesten i Norge - dette må avspeiles i verdsettingen!

   

                                            -Lykke til med forhandlingene!