Kvalitetsindikatorer i barne- og neonatalsykepleie - en samlet uttalelse fra PNAE

Av NSF

Innledning

The Paediatric Nursing Associations of Europe Network (PNAE) gjennomførte en undersøkelse gjennom hele 2008 for å identifisere service og kliniske kvalitets indikatorer for pediatriske- og neonatale tjenester over hele Europa. Målet var å bli enige om en uttalelse om service og kliniske kvalitets indikatorer, og å forenkle utveksling av beste praksis og eksempler på revisjons-og pasienttilfredshet verktøy som for tiden brukes over hele Europa.
Dette dokumentet representerer en konsensus mellom organisasjoner som representerer pediatriske sykepleiere i mange europeiske land med hensyn til service og kliniske kvalitets indikatorer som reflekterer EC helseindikatorer som viser forhold knyttet til helse atferd og helse systemer over hele Europa.

Hele dokumentet finner du som vedlegg her.