16- års trinn i kommunesektoren

Av Elise Steen, 24.06.2016

Endelig fikk organisasjonene gjennomslag for 16 års stige for alle stillingsgrupper. NSF er fornøyd med at oppgjøret belønner utdanningsgruppene, og at sykepleiernes lønn kommer på samme nivå som skoleverket innen 2017.

Det er avtalt lønnstillegg for to år. Hovedinnholdet når det gjelder lønn er at i løpet av 2016 og 2017 vil garantilønnsnivåer og ansiennitetstillegg være like for sykepleierstillinger og ansatte i skoleverket. Dette innebærer blant annet at det er innført et 16-årstrinn slik at man nå får ansiennitetstillegg etter 2,4,6,8,10 og 16 år. Garantilønn ved 0 år, og ansiennitetstilleggene til og med 10 år, er på nivå med skoleverket fra 1. mai 2016. 16-årstrinnet innføres gradvis og er på skoleverkets nivå fra 1.august 2017. 

Det blir ikke lokale lønnsforhandlinger i år, men det er avtalt lokale forhandlinger med en pott på 0,9 % i 2017 med virkning fra 1. september samme år.

Vil du sjekke din nye lønn, så prøv lønnskalkulatoren: https://www.nsf.no/vis-artikkel/2539878/664090/Lonnskalkulatorer-for-KS-omraadet