Presentasjon av HTV i Høgskolen i Sørøst-Norge

Av Elise Steen, 30.06.2016

Høgskolen i Buskerud/Vestfold og Høgskolen i Telemark ble fusjonert 1.januar 2016. Vi heter nå Høgskolen i Sørøst-Norge, HSN.

Fra å ha flere hovedtillitsvalgte er det nå en hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgte på de tre studiestedene.

Jeg ble valgt til hovedtillitsvalgt for NSF sine medlemmer i januar 2016. Jeg har arbeidet som høgskolelektor ved fakultet for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark siden 2001.

I Buskerud er det Marit Hellesvik som er plasstillitsvalgt og i Vestfold er det Eva Sommerseth. Akkurat nå er plasstillitsvalgte i Telemark i permisjon.

Medlemmene i NSF se positivt på at vi har blitt en stor høyskole som sannsynligvis er et universitet om ikke lenge.

Mange av oss arbeider med utdanning av sykepleiere. Vi er knyttet til tre sykepleierutdanninger som etter hvert skal utvikle et felles studieprogram. Vi er bevisst at vi har et viktig samfunnsmandat knyttet til det store behovet som allerede er der for kompetente sykepleiere og som vil øke i alle deler av helsetjenesten i årene fremover. I dette arbeidet er det spesielt viktig for oss å beholde og utvikle et nært og godt samarbeide med praksisfeltet, både på sykehus og i kommunene. Vi vil også bidra til faglig utvikling gjennom solide studieprogram både på bachelor, master og doktorgradsnivå.

Som tillitsvalgte skal vi påse at de ansattes rettigheter blir respektert og vi bistår medlemmer som har behov for hjelp fra NSF. Vi deltar også aktivt i samarbeidet med ledelsen ved HSN for å finne gode løsninger både for de ansatte og alle deler av virksomheten. Det er et spennende arbeid å være tillitsvalgt ved HSN!

Mvh Anne Kathrine N. Malme

HTV ved Høgskolen i Sørøst Norge