Sommerhilsen

Av Cecilie Graver, 30.06.2016

Nyhetsbrevet finner du her eller i vedlegget.

Nyhetsbrevet inneholder - i tillegg til ord fra leder - et innlegg om et spennende prosjekt knyttet til bruk av ICNP i standardiserte veiledende planer. (Vedlegget til høyre under bildet)