De første kandidater i Master i barnesykepleie

Av Kirsti Egge Haugstad, 01.07.2016

Høgskolen i Oslo og Akershus uteksaminert fredag den 24. juni de første kandidater i Master i barnesykepleie

Ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har fem sykepleiere gjennomført et masterstudium som har stor klinisk relevans. Under sees et bilde av de to av de fem kandidatene, Kjersti Sønning og Cathrine Cathrine Nyrud. Tittelen på deres oppgave var «TRYGG I FARE» En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår – PEVS. En tverrsnittstudie fra tre norske sykehus.

Kjersti Sønning og Cathrine Cathrine Nyrud

De tre andre kandidater er:

  • Anne Marthe Peveri, «Bare en dæsj oksygen? en kartlegging av sykepleieres kunnskap om oksygenbehandling av barn» entverrsnittsundersøkelse for å kartlegge sykepleieres kunnskap om oksygenbehandling.
  • Marthe Mari Sveen, «Oksygenbehandling av premature barn» Et kvalitetsarbeid i form av et undervisningsprogram for sykepleiere.
  • Torgun Næss, «Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling» en kvalitativ studie hvor 20 barn er intervjuet om sine opplevelser.

Vi gratulerer så mye med gjennomført masterstudium i barnesykepleie og ønsker dem lykke til videre.  

Har du lyst å gjøre det samme? Så er søknadsfristen 1. september 2016. Se: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Barnesykepleie eller hvis du har videreutdanning i barnesykepleie http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Har-du-allerede-en-videreutdanning-og-oensker-aa-bygge-paa-til-en-mastergrad