Vil du bli barnesykepleier eller nyfødtsykepleier?

Av Kirsti Egge Haugstad, 22.01.2019

Master i Barnesykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn fra 0-18 år. Det kreves spesialkompetanse for å ivareta denne pasientgruppen. Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, og barnesykepleieren varetar familieperspektivet ved å inkludere omsorgspersoner som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleie til barn.


Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på 4 semester på full tid. 

Master i Nyfødtsykepleier for premature og akutt kritisk syke nyfødte i aldersgruppen 0 -3 måneder med medfødte eller andre skader og sykdommer, samt deres nære familie.

Studiet gir 120 studiepoeng fordelt på 6 semester på deltid. 

 

 

Følgende Universitet og høgskoler tilbyr Master i Barnesykepleie og Nyfødtsykepleie

Ønsker du å ta master i Barnesykepleie eller Nyfødtsykepleie?

Her finner du en oversikt over de Universitet og Høgskoler som tilbyr dette med kontaktinformasjon