Kjenner du årets sykepleier eller årets sykepleierleder i Akershus?

Av Anne Mette Falck Høiland, 04.07.2016

Norsk Sykepleierforbund, Akershus deler ut prisen «årets sykepleier» og «årets sykepleierleder» for å sette fokus på medlemmer som utgjør en forskjell, som bidrar til utvikling og som fortjener å bli sett litt ekstra.

 

Har du en kollega/leder som betyr noe ekstra? Er du en del av et arbeidsmiljø hvor sykepleiefaget kan blomstre? NSF Akershus vil gjerne synliggjøre og sette pris disse uvurderlige faglige spydspissene som i sin arbeidshverdag bidrar til å positivt fremme sykepleiefaget. Frist for å fremme kandidater er 1. september.

 

Årets sykepleier

Sykepleieprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og stimulere til godt og inspirerende læringsmiljø for studenter og kolleger. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste av høy etisk bevissthet. Prisen deles ut til en sykepleier eller en gruppe av sykepleiere/enhet som har vært med på å utvikle sykepleierfaget i et klinisk/praktisk, teoretisk og fagutviklende perspektiv. Prisen kan tildeles medlem/medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Akershus som utmerker seg ved å: 

 • Tar ansvar for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av kvalitet  
 • Styrker det faglige nivået som modell og inspirator for kolleger, nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter  
 • Deltar aktivt i veiledning av studenter og kolleger  
 • Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende  
 • Opprettholder og videreutvikler en høy etisk bevissthet og etisk standard blant kolleger og studenter  
 • Skaper en kultur som fremmer samarbeid

Nominer din(e) kandidater til Årets sykepleier her:  https://survey.enalyzer.com/?pid=gic8s8c5 

 

Årets sykepleierleder

Lederprisen skal motivere og inspirere til god ledelse av sykepleietjenesten. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleiere som gjennom sin lederstil viser et helhetlig ansvar administrativt, faglig, juridisk og etisk. Prisen tildeles medlem av Norsk Sykepleierforbund Akershus som utøver ledelse av høy kvalitet:  

 • Setter klare mål for sykepleiertjenesten  
 • Har fokus på pasientens behov og når gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte  
 • Stimulerer, tilrettelegger og utvikler et godt fagmiljø  
 • Ivaretar hver enkelt ansatt  
 • Skaper trivsel på arbeidsplassen  
 • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og standard blant kolleger og studenter  
 • Må ha arbeidet med aktiviteter knyttet opp mot innsatsområder i NSF Akershus handlingsplan

Nominer din kandidat til Årets sykepleierleder her:  https://survey.enalyzer.com/?pid=t6g6bn8r

 

Hver av prisene består av:

• Bilde

• Gavekort med verdi kr 5 000,-

Forslagsstillere kan være sykepleiere, studenter, ledere og andre med god kjennskap til sykepleieren (- e) og praksis.

Jury

Jury består av 3 medlemmer oppnevnt av fylkesstyret, hvorav en fra helseforetak, en fra kommunehelsetjenesten og en fra fylkesstyret.