Elin Bredsand fikk sykepleierprisen 2016

Av Lene Topper, 01.08.2016

Fylkesstyret har vedtatt at årets sykepleierpris tildeles Elin Bredsand, som arbeider som kreftkoordinator i Bamble kommune. Prisen ble utdelt på den internasjonale sykepleierdagen 12. mai i Ibsenhuset.

Forslagsstiller skriver blant annet i sin nominasjon:
"(...) Elin har vært kontaktsykepleier for kreftpasienter i Bamble siden oppstarten av kreftsykepleiernettverket i 2000. Elin er uredd og tydelig. Hun er positiv og glad. Hun møter alle med et smil og ekte nysgjerrighet på hvordan det går. Terskelen for å ringe Elin er lav og hun kommer alltid med bistand og veiledning. Hun er sterk faglig. En av pasientene hennes har sagt: «Alle skulle ha sin Elin». Vi kollegaene er heldige som har det! "

Prisvinneren oppnår kriteriene på følgende måte:

 • Utvikler og opprettholder en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av høy kvalitet:
  Elin er uredd i fagdiskusjoner. Klok og reflektert og har god systemforståelse.
 • Fremmer og anvender kunnskapsbasert praksis og forskning:
  Elin har deltatt i flere prosjekter som har hatt som mål å fremme samhandling mellom aktørene, blant annet en forenkling av Individuell plan. Hun er medlem av kompetansegruppa ved Bamble helsehus. Elin er utdannet kreftsykepleier.
 • En god rollemodell:
  Elin formilder kunnskap levende og engasjert med eksempler fra hverdagen, som viser at vi med god fagkunnskap og hjertelag kan gjøre en forskjell. Hun får andre til å jobbe godt, og er egentlig en stillfaren sjel. Hun er en god kliniker som kollegaene ser opp til.
 • Deltar aktivt og sørger for veiledning av høy kvalitet i arbeidsmiljøet:
  Elin har undervist på kreftsykepleiernettverkets fagdager, og på kurs hos fylkeskommunen og kommunen. Hun inviteres til Kreftforeningens møter for å fortelle om sin jobb. Hun veileder kollegaer og stiller gjerne opp med råd og bistand, når som helst.
 • Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende:
  Elin er utålmodig på pasientens vegne. Hun ringer og etterspør svar hos fastlege, og sykehus. Hun har en genuin oversikt og er alltid imøtekommende.
 • Bidrar til en kultur som fremmer kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid:
  Elin bidrar godt i tverrfaglige møter, og er en lagspiller. Hun er et bindeledd mellom virksomhetene og er alltid i forkant. Hun er villig til å engasjere seg utover jobben og har sittet i kreftsykepleiernettverkets arbeidsutvalg og i Faggruppen for kreftsykepleiere.