TVILsdagene 2016

Av Espen Gade Rolland, 27.06.2016

De tverrfaglige tvilsdagene går av stabelen for femtende år på rad. Også i år vil konferansen bli arrangert på Voksenåsen Kultursenter 7.-8. september 2016, med en åpen «tjuvstart» kveld før, tirsdag 6. september i Lærernes Hus.

 

Tema på årets konferanse er VERDI(G). Møt bl.a. Peter Kemp, Anne Kristine Bergem, Henrik Syse, Vigdis Hjorth og Arne Johan Vetlesen.

 

Les mer om programmet og de medvirkende  på www.tvil.no

Påmelding: https://www.utdanningsforbundet.no/Kurs-og-konferanser/Kurspamelding/?Avd_kode=KONF&KuKode=2016004

Vi kan på ulike måter oppleve at vår identitet, personlige og faglige kjerne eller etiske grunnkapital settes under press i møte med hensynet til hva som passer eller lønner seg, hva vi blir målt på. Hva gjør dette spillet med oss, med organisasjonen vi er en del av, med storsamfunnet? Er vi på vei bort fra viktige sider ved oss selv? Tvers gjennom tester og effektivitetsmåling – hva er verdigrunnlaget for dagens skole? Hva er god barndom, hvordan har synet på lek utviklet seg, har barndommen en egenverdi eller er den primært noe som skal forberede våre små på noe som skal komme senere?

 

TVIL2016:VERDI(G) vil se det personlige og samfunnsmessige i sammenheng, ved å utfordre forestillinger om «innenfor» og «utenfor». Gjennom foredrag, diskusjoner og levende kunstformidling skal vi søke etter kjennetegn på et godt felleskap. Vi skal jakte på strategier for å bygge kunnskap, som kan innby til tillit: Hvordan kan personer og grupper som opplever marginalisering hjelpes til et verdig liv gjennom vår måte å jobbe på?

 

Profesjonsetikk er nært knyttet til verdier. Dette er et område som vil være sentralt i hele den neste 4-årsperioden for Utdanningsforbundet. Dette vil også prege 2016-utgaven av årets tverrfaglige TVIL-arrangement, det 15. i rekken. 

Hva bygger vi vårt liv, vårt arbeid eller vårt samfunn på, og hvordan fremstår vi – egentlig? Forholdet mellom individet og kollektivet er i endring, i mange tilfeller nærmest umerkelig. Hva er det som gir et menneske verdi, autonomi, verdighet – uavhengig av svingende konjunkturer på verdibørsen?

 

Konferanseavgift Konferanseavgift: NOK  kr. 2950,- ved påmelding før 24. juni. Etter 24. juni er konferanseavgiften kr 3.450,-. Pensjonist- /studentpris / deltakere utenfor Norge: NOK 2.450,-    Konferanseavgiften inkluderer: Samlet program på Voksenåsen onsdag og torsdag Lunsjbuffet og kaffepauser begge dager Felles middag onsdag Konferansemappe   Hotellreservasjon / overnatting Tvilsdagene disponerer 84 rom på konferansehotellet. Ved ytterligere behov vil det bli ordnet med overnatting ved hoteller i nærheten. All overnatting bestilles gjennom TVIL (huk av i påmeldingsskjema for hva du ønsker), men betales direkte til Voksenåsen ved utsjekk. Hotellovernatting inngår ikke i konferanseavgiften. Priser: Overnatting i enkeltrom kr. 1.390,- med frokost, i dobbeltrom kr. 1.060 pr. person.   

For informasjon om konferansehotellet, se www.voksenaasen.no

 

Arrangør: I tillegg til Utdanningsforbundet og Danmarks Lærerforening vil arrangørgruppen omfatte miljøer innen helse (Norsk Sykepleierforbund), rusforebygging (Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon), spesialpedagogikk (Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø) og kulturformidling (Dag Hammarskjøldprogrammet – Voksenåsen), samt prosjektleder Wilhelmsen Kulturformidling.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen