Nordisk konferanse innen psykisk helse og rus

Av Espen Gade Rolland, 29.06.2016

PSSN inviterer til nordisk konferanse i Malmø 14 - 16 september.

Med overskriften Narrative Nursing - building new knowledge. Se program og påmelding: www.narrativenursing.se

 

PSSN er et felles Nordisk samarbeid av sykepleierer innen psykisk helse og rus, SPoR er medlem og representert i denne organisasjonen.