Nytt nummer av NSF Politikk

Av NSF, 11.08.2016

I dette nummeret av forbundsledelsens informasjonsblad til medlemmene kan du lese at Sykepleierforbundet, som ett av få forbund, fikk midler av Norad til å fortsette bistandsarbeidet i Afrika.

Du kan også lese om at det er brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO og om da forbundsleder Eli Gunhild By besøkte NSF Students årsmøte før sommeren.