Generalforsamling 26.9.16

Av Ada Valle Huuse, 09.08.2016

FSRH avholder generalforsamling 26.9.16 Saker meldes styret innen 20.8.16. FSRH har behov for nye styremedlemmer. Kan det være noe for deg? Gjennom styrearbeidet er du med å fronte og utvikle sykepleiefaget innen rehabilitering. Som "betaling" vil du få faglig påfyll, kurs og nettverk i hele Norge.

Faggruppen er viktige premissleverandører og bidragsytere i arbeidet for faglig kvalitet i sykepleien. Vi skal delta i samfunnsdebatten og være med å fremme fagutvikling og forskning.

Samhandlingsreformen er et faktum og styrking av sykepleiernes kompetanse både i kommunene og spesialisthelsetjenesten er en nøkkelen for å lykkes. Her er utvikling av et rehabiliterende tanksett sentralt.

Rehabiliteringssykepleie gjør en viktig forskjell for utvikling av faget til beste for pasienter, brukere og deres pårørende, både i spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Vi er tilsluttet Sentralt Fagforum, et faglig forum for alle faggrupper i NSF.

Er du interessert?

 Meld din interesse til

 hebu@online.no 

 Anne.Sorum@siv.no

 Ada.Valle.Huuse@sykehuset-innlandet.no

 Arne.Edvard.Sorli.Gya@unn.no