Prosjekt "Sykepleierens rolle i det tverrfaglige teamet"

Av May Iren Bendiksen, 09.08.2016

NSF utlyser årlig prosjektmidler som kan søkes via faggruppene. I 2015 søkte og fikk Haraldsplass diakonale sykehus prosjektmidler via FSRH. De ønsket å sette fokus på sykepleiernes rolle som administrator /koordinator og deltaker i tverrfaglig team. Nå er prosjektet ferdig og vedlagt følger prosjektrapporten.