Workshop om sykepleierens rolle i rehabilitering

Av May Iren Bendiksen, 09.08.2016

27.5.16 arrangerte NSF workshop vedrørende sykepleierens rolle i rehabilitering. Interessen for å delta var stor og NSF måtte utvide antall deltakere i workshopen. 18 sykepleiere innen ulike fagfelt innen rehabiltering deltok.

Bakgrunnen for workshopen var at regjeringen har annonsert en opptrappingsplan for rehabilitering i 2016. Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF følte behov for å lage mer og bedre retorikk på rehabilitering, og da spesielt sykepleiers rolle og funksjon i rehabiliteringen i kommunene. De opplevde at politikken og de uttalelser NSF har fra før på dette feltet var veldig generelle og at det derfor burde jobbes mer med dette.

Workshopen startet med at alle som deltok fikk i oppgave å si noe om seg selv, om arbeidsplassen sin, sin erfaring fra rehabiliteringsarbeid, hvilke pasientgrupper de jobber med, hva oppgavene deres går ut på og hvem de samarbeidet med. Innleggene skulle være på to til ti minutter noe de fleste overskred da alle ønsket å gi en grundig beskrivelse av sin rolle.

Deretter ble det jobbet i grupper i forhold til beskrivelse av sykepleierens funksjon og rolle i rehabiltering samt hvordan fronte / gjøre kjent sykepelierens rolle i rehabilitering. Resultatena workshopen vil så bli brukt i det vider arbeidet i NSF for å sette rehabilitering på "kartet".