Ny rådgiver på fylkeskontoret

Av Linda Lavik, 16.08.2016

Live B. Gusfre startet som ny rådgiver ved fylkeskontoret i Buskerud 1 august.

NSF Buskerud har fått en hel rådgiverressurs ekstra som følge av satsningen NSF har på økt kompetanse ute i fylkeskontorene.

Fylkesleder Linda Lavik forventer at NSF Buskerud vil gjøre en enda bedre jobb og være mer tilgjengelige for medlemmer og tillitsvalgte. Den økte ressursen skal medføre bedre faglige tilbud og enda bedre veiledning. NSF Buskerud vil også bli mer synlige i media.

 

  

Live kommer fra akuttmottaket ved Drammen sykehus.  Siste  4 årene har hun vært frikjøpt 100% som  hovedtillitsvalgt ved Drammen sykehus.

Hun har sittet i NSF Buskerud sitt fylkesstyre i siste valgperiode, og var delegat på landsmøtet i 2015.

Vi ønsker Live velkommen og lykke til!