Kommunene må ta sykepleiermangelen på alvor!

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 22.08.2016

I sitt innlegg i avisene 22. august utfordrer Fylkesleder Bente I. Aaland kommunene til å ta tak i den allerede eksisterende og forventet økende mangelen på sykepleiere i kommunehelsetjenesten.

Bakgrunnen for innlegget er bl.a. en fersk undersøkelse utført av NOVA for NSF samt prognoser fra SSB.  Innlegget er vedlagt i fulltekst (pdf-format) på denne siden