Årets Sykepleier 2015 er kåret!

Av NSF

Fylkesstyret har den 24. august 2016 den glede av å utdele prisen for Årets sykepleier 2015 til Kirsti Håskjold Larsen fra Sør - Varanger. Utdelingen skjer i Kirkenes, av fylkesstyret i NSF Finnmark etter styremøtet.Kirsti er en fremragende ambassadør for sykepleierfaget og en samstemt fylkesstyrejury var ikke i tvil om at dette er en verdig prisvinner for 2015.

Fylkesstyret vil gjerne takke Agneta Jensen og Wenche Kjølås for at de var forslagstillere til prisen, med denne begrunnelsen:

"Kirsti er en allsidig og dyktig sykepleier som kom til Kirkenes sykehus i 1984. Hun har i sin lange karriere jobbet både ved mottagelsen og ved medisinsk poliklinikk i 100 % stilling siden da. Kirsti er en typisk hverdagshelt av en sykepleier som aldri har mistet faget av synet. Hun er oppdatert, kunnskapsrik, allsidig, aldri redd for å prøve seg på nye ting, hun er blid, hyggelig og omgjengelig og har en flott og trygg måte å møte pasientene på. Til daglig jobber hun mest på skopienheten og hjerteenheten ved poliklinikken, men tar gjerne i et tak innenfor de andre fagområdene også når det er behov for det. Hun er opptatt av å holde høy faglig standard, hun etterspør og tar opp faglige spørsmål og er aktiv med å foreslå forbedringstiltak. Hun er også opptatt av at andre skal lære faget og utvikle seg, og har bl.a. stor omsorg for LiS-legene som skal lære seg å skopere. Hun tar veldig gjerne sykepleierstudentene under sine vinger og med seg til skopi og hjerteundersøkelser når de er i praksis hos oss.

En annen viktig ting er at i løpet av de årene Kirsti har vært ansatt ved Kirkenes sykehus har hun vært igjennom utallige omorganiseringer som har påvirket hennes arbeidssituasjon direkte. Disse har hun alltid møtt på en fremadrettet og positiv måte. Hennes spørsmål har vært: Hva må vi lære oss nå? Det samme gjelder nå i forbindelse med den omstillingen som skjer i forbindelse med bygging og planlegging av innflytting i Nye Kirkenes sykehus. Der flere kollegaer er skeptiske og til dels leie og frustrerte, er Kirsti en positiv kraft og pådriver for kollegiet som passer på å påpeke alle gode sider ved det nye huset.

Kirsti er rett og slett en sykepleier av solid, allround-kaliber som fortjener å bli hedret for langt, stabilt og trofast virke innen sykepleierfaget generelt, og for det bidraget hun har gitt i over 30 år for å sikre finnmarkspasienten sykepleie av høy faglig og etisk standard spesielt."

Bakgrunnen for utdeling av Årets sykepleier pris er at Fylkesstyret i Finnmark ønsker å synliggjøre og belønne initiativ/tiltak som fremmer sykepleiefaget til det beste for pasientene i Finnmark. Prisen Årets sykepleier mottar er Nord- norsk kunst til en verdi av inntil 5000 kr.

Kriterier for tildelingen av prisen:

  • Arbeider i Finnmark
  • Er medlem i Norsk Sykepleierforbund
  • Vært med på å utvikle og/eller profilere sykepleiefaget på en god måte
  • Har utmerket seg som inspirator for kollegaer, nyutdannede sykepleiere og      sykepleiestudenter
  • På en god måte jobber for å fremme samhandling imellom kulturer og kulturforståelse i sykepleiertjenesten.

FYLKESSTYRET OG HELE NSF FINNMARK GRATULERER!