Sykepleiermangel i kommunene

Av Live Bergflødt Gusfre, 26.08.2016

Norsk Sykepleierforbund Buskerud gjorde en undersøkelse i Buskeruds kommuner våren 2016. Ledere og tillitsvalgte kartla forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. Kartleggingen viser at kommunene i Buskerud fortsatt har store utfordringer med å sikre god sykepleierdekning i pleie- og omsorgstjenesten.

http://www.dagsavisenfremtiden.no/lokalt/en-alvorlig-utvikling-1.767494

På bestilling fra NSF ble det nylig lagt frem en rapport fra Nova om konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem.

Rapporten forteller oss at underbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien er selvforsterkende. For få sykepleiere på jobb ser ut til å føre til en stor mangel på sykepleiere, og til at halvparten av de som jobber i disse tjenestene vurderer å slutte.

Les rapporten her:

https://www.nsf.no/Content/3031861/cache=1471416675000/Web-utgave-NOVA-Rapport-6-16.pdf