Arbeidstidskurs for ledere høsten 2016

Av Live Bergflødt Gusfre, 29.08.2016

NSF Buskerud inviterer til dagskurs i arbeidstid for ledere i sykepleietjenesten. Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelser som regulerer arbeidstiden for ansatte i helsetjenesten, med særlig fokus på samarbeid og etablering av turnusavtaler.

Kurset er gratis for medlemmer av NSF.

Kursene vil bli avholdt i Drammen 13.oktober, Hønefoss 18.oktober og Flå 25 oktober. 

Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten som har interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging.

For kurset 13 oktober i Drammen: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3048423/12548

For kurset 18 oktober i Hønefoss: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3048574/12548

For kurset 25 oktober på Flå: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3048533/12548

Velkommen til en lærerik dag!