Årets "Epleaksjon" er i gang- vervekampanje og ivaretakelse av medlemmer

Av Elin Nerdahl, 01.09.2016

I dag går startskuddet for årets vervekampanje, 1.-30.september. I tillegg er ukene 37 og 38 avsatt til å møte og ivareta medlemmer.

"Epleaksjonen" er for at tillitsvalgte kan være synlige på noen av de mange arbeidsplassene i Telemark og møte medlemmer, f. eks: stand, lunsjmøter, ettermiddagsmøter eller er innom på et besøk.

 Medlem med lengst medlemstid i NSF og i et fast arbeidsforhold vil bli overrekt en fin gave.

Alle nyrekrutterte medlemmer i verveperioden får en vervegave til en verdi av ca. kr. 500. Av og blant de nyinnmeldte (ikke studentmedlemmer) i perioden trekkes også et gavekort på kr. 1000.

Ververne får ordinær vervegave som er presentert på nsf.no – medlemskap – verv et medlem. I tillegg blir ververne med i trekningen av ett reisegavekort, verdi kr 5 000, og ett presentgavekort, verdi kr 1 000. Trekningen foretas fredag 7. oktober.

Nye medlemmer meldes inn elektronisk via vår hjemmeside; https://www.nsf.no/medlemskap/bli-medlem. Tillitsvalgte kan bistå dem for at fylkeskontoret skal få oversikt over hvem som meldes inn.