Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom

Av Ragnhild Kristiansen, 06.09.2016

Denne uka startet 19 sykepleiere på videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom. Styret i faggruppa ønsker de lykke til! :-)