Invitasjon til konferanse

Av Espen Gade Rolland, 27.06.2016

Diakonhjemmet sykehus inviterer til gratis konferanse

"Se meg som hel - ikke bare en del"

Se vedlagte invitasjon og program