Overenskomster (B-deler) på helseforetak 2016-2018

Av NSF

Medlemmer av NSF kan logge inn og få tilgang til deres lokale "B-del" som viser hvilke lønnsbestemmelser og ubekvemstillegg som gjelder deres helseforetak for perioden 2016 - 2018.

Bilde av en hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.