Fylkeslederen støtter akademikerne i streik

Av Live Bergflødt Gusfre, 13.09.2016

Akademikeren er i konflikt med Spekter. Det handler om arbeidstid og medbestemmelse.

Fylkeslederen i NSF Buskerud støtter de streikende og mener det er viktige prinsipper de nå kjemper for.

 

Linda Lavik gir sin fulle støtte til akademikernes uenight med spekter.

Det handler om å opprettholde ordningen vi har i dag hvor det er likeverdige parter som møtes i arbeidslivet.

 Det er et sterkt press på arbeidstid både for leger og sykepleiere. Det er viktig for våres medlemmer å ha tillitsvalgte med i utarbeidelsen av turnusplaner for å sikre en forsvarlig arbeidstidsordning. Det er denne medbestemmelsen legene nå kjemper for å beholde.

Arbeidsplaner som går på helsen løs vil gi negative konsekvenser både for arbeidstakerne, arbeidsgiverne, og minst for pasientene sier Lavik.

 Link til Dagsavisen Fremtidens artikkel:

https://web.retriever-info.com/go/?p=372359&a=59405&sa=2019542&x=f2d8ff5fa89fa3089162a9d6132275e2&d=05500620160914ba2c4b74d1b6799a10acbc41e4a6b0fa&s=55006