Lederkonferansen 2016 på Agder

Av NSF

Lokal faggruppe av NSF Sykepleieledere og NSF Aust-Agder og Vest-Agder inviterer til Lederkonferanse 2016 den 26.oktober kl 10-15 på Thon Hotel Sørlandet (Sørlandsparken)

TEMA: FOLKESKIKK OG USKIKK PÅ JOBBEN v/psykolog Jan Atle Andersen

Mer info og påmelding finner du her