Invitasjon til medlemsmøte - påmelding er åpnet

Av Silje Severine Sætre, 15.09.2016

Klikk på Kalenderen, så kommer du til påmeldingsskjema. Husk at du må være innlogget på min side for å kunne melde deg på.

Håper vi sees!

Styret i faggruppen inviterer til medlemsmøte 15. november 2016, i tilslutning til ARHAI-konferansen, som arrangeres 16. november.

Agenda:

Hva mener gruppens medlemmer om:

  • Vår yrkestittel
  • Funksjonsbeskrivelse for fåre stillinger
  • Hvordan faggruppen skal stille seg til evt omorganisering av faggruppene i NSF
  • Eventuelt

Diskusjon knyttet til besvarelse av spørreundersøkelse blant medlemmene. Sett av datoen, det vil komme påmelding senere. Med forebehold om noe endring i programmet.

 

Vi håper å se deg!

Hilsen Styret