Lederkonferanse 26. oktober for NSF Aust- og Vest-Agder

Av Gerd Hjønnevåg, 19.09.2016

Lederkonferansen 2016 på Thon Hotel Sørlandet samlet 78 deltagere fra Agderfylkene.
Foredragsholder var psykolog Jan Atle Andersen som snakket om "Folkeskikk og uskikk på jobben".