Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken støtter legene i streik

Av Live Bergflødt Gusfre, 22.09.2016

Line Spiten er foretakstillitsvalgt i Vestre Viken og representerer med det 2500 sykepleiere.

Her kan du lese hennes ytring som også publiseres i flere av Buskeruds aviser denne uken. 

Mine Kollegaer streiker

I rollen som foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, har jeg fulgt konflikten mellom Akademikerne og Spekter tett. Mine kollegaer streiker. De har min fulle støtte, og dette er en sak vi står sammen om. Det handler om forsvarlige arbeidstidsordninger, og det handler om pasientsikkerheten i norske sykehus.

Vi, leger og sykepleiere, er gjensidig avhengige av hverandre. Skal vi tilby befolkningen god og sikker behandling, trenger vi at vi og våre kollegaer har gode og stabile arbeidsforhold.

Hverdagen i sykehusene er krevende. Å levere helsetjenester av høy kvalitet, til det beste for pasienten, krever at vi har opplagte og uthvilte ansatte. Konsekvenser av lengre vakter, og kortere hvile er godt dokumentert, og utgjør en sikkerhetsrisiko i sykehusene.

I foretaket representerer vi ansatte som hver eneste dag bidrar til at sykehusene kan nå sine mål, om en helsetjeneste preget av høy kvalitet i pasientbehandlingen.

Som tillitsvalgte kjenner vi hverdagen i sykehusene godt. Vi er opptatt av å samarbeide med ledelsen for å finne gode løsninger til det beste for pasientbehandlingen og de ansatte, og gjør dette hver eneste dag. Vi har kunnskap om hvordan en god turnus kan fungere som et verneutstyr. Spekter ønsker ikke lenger å ha dette samarbeidet med de tillitsvalgte. Jeg er redd for konsekvensene det vil kunne gi. Jeg mener viktig kompetanse vil gå tapt om tillitsvalgte fratas medbestemmelsesretten.

Helsepersonell har hver eneste dag og natt pasientene i fokus. Det må legges til rette for at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte, og slik at de settes i stand til å ivareta sikkerhetshensyn. Vi vet at gode arbeidstidsordninger er viktig for å senke risikoen for feil i pasientbehandlingen, og dermed øke pasientsikkerheten.  

Norsk Sykepleierforbund støtter de streikende, fordi denne saken angår oss alle. Jeg tror på et godt samarbeid, og på å finne gode løsninger sammen, til det beste for både pasienter og ansatte i dagens og fremtidens helsevesen.

 

Line Spiten

Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, Vestre Viken HF, 22.september 2016