Fagkafè onsdag 19. oktober.

Av Anne Hansen Vartdal, 22.09.2016

Onsdag 19.oktober kl. 16-18 har vi invitert Pia Sæthra for å fortelle om sine funn og erfaringer fra Mastergradsarbeidet hennes knytta mot Kreftpasienter.

Vi serverer pizza og drikke underveis.

«Oppfølging av kreftpasienter i palliativ fase på poliklinikk. Hvordan sikre en god symptomlindring i sykehus og kommunehelsetjeneste?»

Vi inviterer til foredrag med Pia Sætra. Pia har en mastergrad i sykepleievitenskap, knytta mot sitt arbeid som kreftsykepleier ved  Kreftpoliklinikken og Lindrende avdeling på SSHF Arendal. Fra november starter hun som kreftkoordinator i Grimstad kommune.

Pia har skrevet masteroppgaven knyttet til erfaring og utprøving av to verktøy for å identifisere og kartlegge uønskede symptomer hos kreftpasienter i palliativ fase. Dette for å gi pasienten bedre oppfølging i poliklinikken. Studien er publisert i Journal of Clinical Nursing og blir presentert på Sykepleierkongressen.

 Hun forteller om sitt arbeid og hvordan dette verktøyet  kan gi pasienter i palliativ fase en bedre oppfølging i forhold til symptomer og lindring. Nyttig for sykepleiere i hjemmesykepleie, sykehjem og i spesialisthelsetjenesten.

Hjertelig velkommen !