Nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag

Av Inger Helene Brandsar, 26.09.2016

Det er bevilget 10 millioner kroner i 2016 som er beregnet brukt på en ny nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag.

Det er bevilget 10 millioner kroner i 2016 som er beregnet brukt på en ny nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Helsedirektoratet er, i samarbeid med en rekke aktører, i gang med å utarbeide denne kampanjen, som skal lanseres på verdens hjernslagdag 29. oktober. Blant samarbeidspartene som har vært med å utforme denne informasjonskampanjen, er også NSFs Landsgruppe i slagsykepleie. Vi ser frem til 29. oktober, og gleder oss til lanseringen.

Alle som arbeider med hjerneslag i en eller annen form, oppfordres til å markere verdens hjerneslagdag. Gjør et samarbeid med andre interessegruppe, lag en stand på et kjøpesenter, del ut informasjonsmateriell og gjør hjerneslag kjent for så mange som mulig. Dette er et viktig arbeid!