Medlemsfordeler

Av Anette Ottesen, 27.09.2016

Spørreundersøkelsen utført av Sentralt Fagforum viser at veldig få av våre medlemmer vet hvilke fordeler de har ved å være en del av Landsgruppen for slagsykepleiere.

Disse fordelene har du:

Nasjonal hjerneslagkonferanse

Rabattert pris dersom du deltar på vår Hjerneslagkonferanse som arrangeres annenhvert år (neste gang i 2018).

 

Vårt stipendfond

Våre medlemmer kan søke stipend fra oss. Stipendet skal være et økonomisk bidrag til forskning, videreutdanning, kurs og konferanser. Vi gir også støtte til folkehelsetiltak og forebyggende arbeid som gjøres ut i befolkningen. Kriterier for søknad er at det er et tydelig fokus på faget hjerneslag, og at du er medlem av landsgruppen for slagsykepleiere. Vi ønsker også at du kan presentere dine funn, for eksempel i form av en artikkel som vi kan publisere i vårt nyhetsbrev.

Søknad om stipend kan sendes på mail til leder: marita.bjerke@online.no

 

Nyhetsbrev og hjemmeside

Vi har nylig startet vårt nyhetsbrev digitalt. Som medlem vil du få tilsendt vårt nyhetsbrev på mail fire ganger i året. I tillegg har vi en hjemmeside hvor vi samler artiklene vi publiserer i nyhetsbrevet. Her finner du også kontaktinformasjon til oss som sitter i styret hvis du skulle ønske å ta kontakt. 

 

Følg oss på Facebook!

I tillegg til nyhetsbrev har vi en åpen gruppe på Facebook hvor vi oppfordrer alle våre medlemmer å følge oss. Her legges det ut artikler og kurs fortløpende. Har du artikler som andre slagsykepleiere har nytte av kan du dele dem her. Trykk på linken over og følg oss nå!