Sykepleierkongressen 2016 og innovasjonspris til sykepleier fra Aust-Agder

Av Anne Hansen Vartdal, 29.09.2016

"Lyden av innovasjon" var gjennomgangstonen på Sykepleierkongressen 2016 som akkurat har vært avholdt på Gardermoen. "Ny tid- nye roller. Innovasjon og utvikling" var tema for kongressen.

Fylkesstyret, sammen med flere hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte og faggruppeledere fra Aust-Agder deltok. Sykepleierkongressen er den største helsekongressen i landet for sykepleiere. 1600 sykepleiere var samla.

Vi fikk med oss to dager med spennende forelesere fra inn- og utland. Inspirerende og tankevekkende foredrag som gir nye idèer og ny kunnskap. Utrolig mange sykepleiere som bidrar på jakt etter gode løsninger, og som gjerne deler de med oss!

Blant annet var  det 97 Postere i utstillingssalen. Postere der sykepleiere får presentere prosjekter og forskning de holder på med. For å dele og inspirere

Ekstra gøy ble det  da det skulle deles ut priser til de som deltok med postere på kongressen!

Prisen for beste Innovative idè gikk til Aust-Agder og Kristin Jeppestøl i Tvedestrand Kommune! Kristin Jeppestøl har en Master i avansert Geriatrisk sykepleie. Hun jobber med et prosjekt som heter APPETITT.

Ernæring er et utbredt problem hos eldre. I APPETITT-prosjektet lager og prøver de ut en nettbrettsapplikasjon der målet er å forebygge underernæring. Appen gir forslag til måltider og har oppskrifter.

Vi gratulerer Master i avansert geriatrisk sykepleie Kristin Jeppestøl fra Tvedestrand og hennes medarbeidere Anne Moen og Caroline Farsjø med prisen på kr. 15.000! Dette er det all grunn til å være stolt av, og vi ønsker lykke til med deres videre arbeid!