Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser

Av Cecilie Graver, 30.09.2016

Vedlagt ligger en artikkel om sykepleieres erfaring med innføring av sykepleiediagnoser - utgitt i Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015.

Bilde av en hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.