Kriterier æresmedlem BSF

Av NSF

Æresmedlemskap i BSF er innstiftet for å hedre enkeltmedlemmer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for BSF eller innen fagområdet, sykepleie til akutt og eller kritisk syke barn og unge. Innsatsen kan være i form av praktisk utøvelse, læreboks produksjon eller forsknings- og utviklingsarbeid for å fremme kunnskapen om familiefokusert sykepleie til barn og unge