Gratis medlemsskap for bachelorstudenter

Av Gunhild Grythe, 04.10.2016
Verving av studentmedlemmer i Oppland

NSF faggruppe for sykepleiere geriatri og demens ønsker å bidra til at sykepleiere rekrutteres til fagfelt for geriatri og demens, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

Faggruppas styre besluttet å sende ut en spørreundersøkelse blant faggruppas medlemmer for å lodde stemningen for at bachelorstudenter får gratis medlemsskap. Av de som stemte, var det 95 som sa ja! Det er derfor bestemt at bachelorstudenter får tilbud om gratis medlemskap i faggruppen for at de tidlig skal få kjennskap til fagfeltet, faggruppen og det flotte fagtidsskriftet Geriatrisk sykepleie.