Fagnytt i nord - nr 3, oktober 2016

Av Linda Bakkevoll, 07.10.2016

Nytt nummer med mange interessante artikler, blant annet om turglede for demenssyke, pårørendeprosjekt og tilsetting av farmasøyt i kommunehelsetjenesten.

Bladet gis ut i samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning Nord og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.

Bladet er også publisert elektronisk: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=487171