Equal Pay Day markeres 17. okt.

Av Anne Hansen Vartdal, 17.10.2016

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at
kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 17. oktober. Fylkesleder  har skrevet leserinnlegg sammen med fylkesleder i Utdanningsforbundet, Ottar Stordal.

Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 17. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

 

Likelønn i Norge handler om mer enn lik lønn for likt arbeid: De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnstigen. Lærerne som treffer hverandre på lærerrommet, kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har i alle fall omtrent den samme lønnen.

Kvinnelige studenter har lenge vært i flertall ved universitet og høyskoler. Nå er det også kvinnene som tar flest doktorgrader. Med sin kunnskap og kompetanse vil utdanningsgruppene være i front når Norge skal omstilles og fornyes. Hvorfor skal de danne baktroppen når det gjelder lønn?


Ingen regjering, verken blå, rød eller rødgrønn, har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet.
Faktisk har lønnsgapet vært like stort siden Gro Harlem Brundtland var statsminister på midten av 80-tallet. Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høyere utdanning enn menn. Det er faktisk slik at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. Om vi ser på lønnsstatistikken, har det vært en forskjell mellom kvinne- og mannslønn på om lag 15 prosent i lang tid.

 

Å forklare likelønnsgapet med at kvinnene velger feil yrker og arbeider i offentlig sektor er uholdbart. Og enda verre blir det når enkelte slår seg til ro med en slik forklaring. Det trengs mange tiltak, og vi utfordrer både oss selv, politikere og arbeidsgivere. 
Norge vil framover ha stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor. Det å fortelle ungdommen at de velger feil dersom de utdanner seg til viktige yrker i offentlig sektor, kan få alvorlige konsekvenser.
Det er altså ikke valgene det er noe feil med. Det er lønnsstrukturen og samfunnets vilje til å lønne disse på en måte som minker likelønnsgapet.

 

 

På vegne av Unio Aust-Agder,

Anne Vartdal

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Ottar Stordal

Fylkesleder Utdanningsforbundet Aust-Agder