Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2019 med generalforsamling og valg

Av Therese Kristin Havnsund, 27.10.2018

Nasjonalt fagmøte 2019 avholdes 07.-09. februar 2019 og er åpent for alle med interesse innenfor gastro.

Medlemmer inviteres til generalforsamling hvor det skal velges nye kandidater til de ulike postene i faggruppen (se vedlegg på vesntre side). Saksliste kommer.

Påmelding for deltakere: http://www.trippus.net/nsffsg19/registrering

Påmelding for utstillere: http://www.trippus.net/nsffsg19/utstiller

Nytt av året er «hands on training» innen endoskopi - her er det begrensede antall plasser og interessenter melder seg på dette når man melder deg på fagmøtet. Frist for å få redusert kongressavgift er 1.desember: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3116612/10499/Nasjonalt-fagmote-paa-Lillehammer-2019-med-generalforsamling-og-valg


Det vil også være generalforsamling for faggruppens medlemmer og avholdes valg på de ulike posisjonene i faggruppen. Medlemmer av faggruppen som ønsker å være en del av styret/programkomitéen eller redaksjonen kan dermed stille til valg på disse postene. Det er frivillig arbeid og man sitter i 2 år av gangen. Vervet gir deg mulighet til å kunne reise på konferanser og fagmøter på vegne av faggruppen, du kan påvirke innholdet i fagbladet vårt eller du kan bidra til å gjøre Nasjonalt fagmøte enda bedre og mere til :)

Ønsker du å stille til valg kan du sende mail til nominasjonskomitéen v/ Turid Bua: buaturid@hotmail.com

Har du spørsmål om de ulike postene og ønsker mer informasjon kan du kontakte oss i styret: https://www.nsf.no/vis-artikkel/115501/10499/Styresammensetning-

Medlemmer av faggruppen kan søke om kongresstøtte innen 1.januar. Reglement og søknadsskjema finner du på nettsiden vår: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3020418/426714/Stipender-og-okonomisk-stotte-til-kongresser-fagutvikling-og-forskning

Det vil i år som i fjor bli satt opp busstransport fra skysstasjonen på Lillehammer til hotellet og man «booker» plass på bussen når man melder seg på fagmøtet.