Nasjonalt fagmøte på Lillehammer 2021 - AVLYST

Av Therese Kristin Havnsund, 11.09.2020

Styret har enstemmig vedtatt å avlyse fagmøtet. Generalforsamling med valg går som planlagt i digital utgave.

 

 

Hvorfor avlyser vi? Årsaken er stor usikkerhet rundt Covid-19 situasjonen. Stadig nye føringer fra regjeringen og oppbluss av antall smittede medfører at vi ikke ønsker å samle flere fra samme spesialitet. I verste fall kan dette få svært negative konsekvenser for det gastroenterologiske feltet om det oppstår smitte. Det er også knyttet stor usikkerhet omkring oppslutningen av et digitalt møte med tanke på muligheten for å få fri fra jobb for å delta. Styret har rådført seg med Norsk Sykepleierforbund omkring beslutningen om avlysning.

Hva med generalforsamlingen med valg til posisjoner i styret? Styret samarbeider med Norsk Sykepleierforbund om å kunne avholde en generalforsamling med valg via en digital løsning. Mer informasjon om dette kommer til å bli lagt ut både på nettsider og Facebooksider, i tillegg til mail/SMS for faggruppens medlemmer.