Fagkonferanse i Fredrikstad 10. - 11. mai 2017

Av Catrine Norvik, 25.10.2016

NSF FUFF arrangerer den årlige fagkonferansen, denne gang i Fredrikstad.

Tema: Kvalitet i sykepleierutdanningen. Klikk https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3274594/10519 for program og påmelding

 

Per mars 2016 mangler det 2380 sykepleiere -og vi trenger enda flere sykepleiere i årene fremover.

Det stilles krav til mer likhet i utdanningene med nasjonale deleksamener, opptakskrav til studiet og krav om like praksisvurderinger. Store universiteter og høgskoler slås sammen og det foregår et betydelig arbeid med å samordne og endre studieplaner. Utdanningens krav og læringsarenaens kvalitet, herunder også praksis, pensum samt studentenes innsats, skaper sykepleiere. Da blir spørsmålet vi stiller:

Er en sykepleier alltid en sykepleier?