Minstelønn i Pleie-og omsorgsoverenskomsten (NHO Service ) pr. 1. mai 2014

Av Beate Johansen, 26.10.2016

Minstelønnssatsene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten fra 1. mai 2014