Teknologirådet inviterer til workshop om fremtidens helse og omsorg - vil du som sykepleierstudent være med?

Av NSF Student, 28.10.2016

Teknologirådet holder for tiden på med et scenarioprosjekt om fremtidens helse og omsorg. I den anledning planlegger de en workshop hvor de ønsker å invitere unge, engasjerte mennesker til å delta. Er du den de leter etter?

Når: 18.november, kl. 0900-1300. Kaffe og registrering fra kl. 08.30. Det blir servert lunsj.

Hvor: Litteraturhuset i Oslo

Påmelding: På epost til marianne.barland@teknologiradet.no

En kort omtale av prosjektet finnes her: https://teknologiradet.no/velferd-skole-og-helse/nytt-prosjekt-scenarier-for-helse-og-omsorg-i-2030/

Hvordan blir helse-Norge i 2030?

Ny teknologi og kunnskap, en utfordrende ressurssituasjon og demografisk utvikling vil føre til at mulighetene og behovet for endring vil være stort i helsesektoren de kommende årene. Diskusjonen om disse endringene er svært viktig, og Teknologirådet ønsker å involvere unge mennesker som i fremtiden kommer til å bli påvirket av de politiske beslutningene som tas nå.

Ved å delta på scenarioverkstedet får du ta del i en viktig diskusjon om fremtidens helse-Norge og møte andre som har meninger om de samme tingene. Prosjektet skal munne ut i innspill til utformingen av politikken på området.

Teknologirådet har utviklet tre scenarier for fremtidens helsesektor som vil fungere som utgangspunkt for diskusjonene.

Aktuelle spørsmål er:

  • Hva slags tjenester kan vi se for oss i fremtiden?
  • Hvilke institusjoner vil levere tjenester til innbyggerne?
  • Hvordan vil teknologi spille inn i utviklingen av helsetjenester?
  • Hvordan vil forskning og næringsutvikling skje?
  • Hvor mye innsats må innbyggerne selv legge til grunn?

Når: 18.november, kl. 0900-1300. Kaffe og registrering fra kl. 08.30. Det blir servert lunsj.

Hvor: Litteraturhuset i Oslo

Påmelding: På epost til marianne.barland@teknologiradet.no

En kort omtale av prosjektet finnes her: https://teknologiradet.no/velferd-skole-og-helse/nytt-prosjekt-scenarier-for-helse-og-omsorg-i-2030/