Ikke vanskelig å prate

Av Anette Ottesen, 28.10.2016

I går startet Helsedirektoratets informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen har som fokus å øke kunnskapen i befolkningen og sørge for at de med hjerneslag kommer raskere til behandling.

Målet med kampanjen er å gjenkjenne symptomer og hva man skal gjøre når slaget oppstår. Hovedproduktet er en reklamefilm som skal rulle over TV skjermene i de tusen hjem i de neste ukene. I tillegg er det laget materiell som brosjyrer, visittkort, plakater og annet stoff som kan deles på sosiale medier.

Mer informasjon om kampanjemateriell og bilder finner dere her: helsenorge.no/hjerneslag

Kampanjen er utviklet sammen med brukerorganisasjonene og sentrale fagmiljøer, blant annet NSF SLAG. Samtidig som kampanjen pågår, ønsker helsedirektoratet å skape en felles nasjonal dugnad. I den forbindelse vil NSF slag oppfordre alle sykepleiere til å løfte hjerneslag frem lyset i månedene som kommer - både i lokalmiljøet og på sosiale medier. Det viktig at vi nå går bort fra alle de forskjellige akronymene som skaper forvirring for befolkningen, som SLAG, SOS og FAST, og holder oss til budskapene helsedirektoratet ønsker å formidle.

· Er det plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene kan det være hjerneslag.

· Ring 113, hvert sekund teller. 

I forkant av kampanjen har Helsedirektoratet undersøkt kunnskapen om hjerneslag i befolkningen. Den viste at yngre mennesker hadde mindre kunnskap om hjerneslag enn eldre. Likevel kvier den eldre seg mer for å ringe 113. De ønsket ikke å oppta en ambulanse hvis det skulle vise seg å gå over av seg selv.

Denne undersøkelsen har Helsedirektoratet brukt som et utgangspunkt for å finne fokuset for kampanjen og skal fungere som en indikator på hvilken effekt kampanjen har. Undersøkelsen skal gjentas i befolkningen under kampanjeperioden, og så i ettertid for å måle langtidsvirkningen.

Videre skal hjerneslagregisteret brukes for å se om tiden fra symptomer oppstår til Actilyse gis kan reduseres som en effekt av kampanjen.

Og mens vi fortsetter å jobbe for våre slagpasienter, har vi fått en ny sang å nynne på. Da blir det ikke vanskelig å smile.