World Stroke Day

Av Anette Ottesen, 28.10.2016

I dag er den internasjonale hjerneslagdagen

World Stroke Day er en dag som markeres hvert år den 29. oktober. I verden er det om lag 17 millioner slag hvert år. Ifølge World Stroke Campaign, dør det årlig 4,5 millioner mennesker som følge av slag. I 2016 er fokuset for dagen: ‘Slag kan behandles’. Hovedmålene er å gi verdens befolkning økt bevissthet om symptomer og behandling. Ønsket er at alle skal ta i bruk og få tilgang til evidensbasert praksis som blant annet trombektomi/actilyse, slagenheter, rehabilitering og sekundærprofylakse og livsstilsendringer.

Dagen markeres rundt omkring i verden på ulike måter, i form av opplysningsmøter, propagandatog, med mer. Et par uker før kampanjedagen var det registrert 60 forskjellige arrangement rundt omkring i verden, mange av disse i utviklingsland.

Ønsker du å lese mer om World Stroke Campaign og hva som skjer i verden i dag, følg linken:

http://www.worldstrokecampaign.org/