Videreutdanning i hjerneslag

Av Anette Ottesen, 28.10.2016

Drømmer du om videreutdanning? Her har du oversikt over hvilke høgskoler som kan gi deg økt kompetanse om hjerneslag.

Videreutdanning i hjerneslag

 I følge retningslinjene for behandling av hjerneslag skal vi ha 1 slagsykepleier pr 5 pasienter på en slagenhet. I kommunene er det også behov for et kunnskapsløft, og selv om ikke retningslinjene har noen veiledende tall på hvor mange slagsykepleiere det bør være i en rehabiliteringsavdeling, er slagpasientens behandlingsforløp lengst her.

 

Videreutdanningstilbudene i Norge har både fokus på rehabiliteringsfase og akuttfase hos hjerneslagpasienter og er således aktuell for sykepleiere i både spesialist-, og kommunehelsetjeneste. Foreløpig finnes det 2 tilbud på videreutdanning innen hjerneslag på landsbasis. Midler til å dekke disse utgiftene søkes kanskje først og fremst arbeidsstedet men kan også søkes fra lånekassen og faggruppen.

 

Høgskulen i Sogn og Fjordane tilbyr fra 2017 et 1 års deltidsstudium på 15 studiepoeng og tar for seg:

 

 • hjernens anatomi og blodforsyning

 • forekomst av, og årsaker til hjerneslag

 • akuttfasen - observasjon og behandling

 • dysfagi

 • kommunikasjonssvikt/afasi

 • perseptuell og kognitiv svikt

 • neglekt/synsfeltsutfall

 • livet som slagrammet

 • Bobathkonseptet

 • Pasientforløp

 • brukermedvirkning og individuell plan

 

Søknadsfristen er fra 01.02.2017 til 15.04.2017.

 

Les mer om studiet her: Høgskulen i Sogn og Fjordane

 

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr et deltidsstudium over to semestere på 30 studiepoeng. Dette er et studie som nylig er omgjort fra 15 studiepoeng, og skolen åpner for at de som allerede har gjennomført dette kan søke rett til semester 2. Dette er et utdrag av emneplanen:

 

 • Hjerneslagets fysiologi, kartlegging, diagnostisering, forebyggelse og behandling

 • Prehospital observasjon og akuttbehandling

 • Pasientopplevelser

 • Senfølger

 • Rehabilitering

 • Helsepedagogikk, læring og mestring

 • Tverrprofesjonell samhandling, profesjoner, roller

 • Personer med hjerneslag og pårørende; brukermedvirkning og involvering

 • Rammefaktorer innen helsetjenester, herunder helseøkonomi, dokumentasjon, individuell plan

 • Kvalitetsforbedring i tjenestene til personer med hjerneslag, implementeringsarbeid

 • Pasientforløp

 • NAV, offentlige- private og frivillige tjenester, arbeidsliv, helseteknologi

 

Søknadsfristen går ut 15.11.2016.

 

Les mer om studiet her: Høgskolen i Sørøst-Norge