Fylkeskontakter for NSFs Landsgruppe i slagsykepleie

Av Åshild VIkan, 28.10.2016

Lurer du på hvem som er fylkeskontakt i ditt fylke, finnes en fullstendig oversikt her. Vi mangler for tiden kontaktperson i Oslo, Aust Agder og Vest Agder og håper noen melder seg.

Fylkeskontaktene har som oppgave å rekrutere medlemmer, videreformidle informasjon, og liknende. De får også gratis deltakelse på slagkonferansen som arrangeres annenhvert år.

 

Ønsker du å melde din interesse som fylkeskontakt for landsgruppen, ta kontakt på mail til nestleder i styret, Åshild Vikan: ashild.vikan@gmail.com

 

  • Akershus: Egle Sages, sykepleier ved Slagenheten på Ahus eglesages973@gmail.com

  • Aust Agder: For tiden ingen