Studentpolitisk plattform og innsatsområder for 2016-2017

Av NSF Student, 29.10.2016

Studentpolitisk plattform og innsatsområder for 2016-2017 ble vedtatt på NSF Students Årsmøte 2016