6. Nasjonale konferanse om hjerneslag 2017

Av Anette Ottesen, 06.11.2016

NSF SLAG anbefaler Professor David Russells 6. Nasjonale Konferanse om Hjerneslag som skal holdes 9 og 10. februar 2017, Oslo Kongressenter, Folkets Hus. For påmelding og mer informasjon om kongressen, gå inn på hjerneslag.no

Konferansens formål er å bidra til kompetanseøkning om hjerneslag på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

Temaene for årets kongress er

  • Profylakse - diett, livsstil, diabetes og lipider
  • Atrieflimmer
  • Akuttbehandling
  • Profylakse, barn og kvinner
  • Rehabilitering
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Pakkeforløp hjerneslag
  • Reviderte nasjonale retningslinjer
  • Helsedirektoratets nasjonale informasjonskampanje om hjerneslag

Det er invitert mange fremtredende foredragsholdere på sine felter, blant annet leder i NSF slag, Marita Lystad Bjerke som skal snakke om sykepleierens rolle i akutt slagbehandling. For komplett liste, se her.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer. (Jfr. kriterier for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie – info finner du på www.sykepleierforbundet.no).